Direct naar de inhoud.
Verslag van de ALV van 14 mei 2024

Na de opening van de vergadering heeft de voorzitter alle aanwezigen gevraagd om stil te staan bij het overlijden van Albert Schaap. Hij heeft zich jarenlang met veel inzet en enthousiasme ingezet voor de vereniging en Albert was dan ook al geruime tijd benoemd tot lid van verdienste.

Financiën

De penningmeester heeft de vergadering een toelichting gegeven op de financiële situatie van de vereniging. De jaarrekening 2022-2023 is met een positief advies van de kascommissie vastgesteld door de vergadering.
Veendam 1894 heeft een goede financiële positie. Wel laten de resultaten van het afgelopen en huidige seizoen zien dat de kostenstijgingen impact hebben op de financiën. Vooral de kosten voor energie zijn flink gestegen. Iets waar we de afgelopen jaren nog geen impact van hebben gehad doordat we een langjarig vast contract hadden. Maar ook op alle voetbalmaterialen en andere uitgaven zien we de kosten stijgen. De kantineopbrengst loopt daarnaast ook wat terug. Dat heeft te maken met het feit dat de kantine niet altijd meer open kan zijn door een tekort aan vrijwilligers.
De afgelopen jaren hebben we de stijging van de contributie erg kunnen beperken. Om de goede financiële positie vast te houden is het van belang om de contributie voor komend seizoen te laten stijgen met 12,5%. De vergadering stemt in met de stijging van de contributie.
De vergadering bespreekt mogelijkheden om in de toekomst kosten te besparen of inkomsten op andere posten te verhogen. De prijzen van de producten uit de kantine worden goed bijgehouden om zo een aanvaardbare marge voor de vereniging te behouden. Een andere oproep aan de trainers en spelers is om zuiniger met het materiaal om te gaan. De kosten van vervanging zijn hoog. Verder wordt besproken om leden vrijwillig meer te laten doneren, bijvoorbeeld in vorm van sponsorlopen.
Tot slot wordt er gediscussieerd over het verhogen van de contributie met een specifiek bedrag dat weer terugverdiend kan worden door vrijwilligerswerk uit te voeren voor de vereniging. De diverse voor- en nadelen worden besproken. Ook wordt gevraagd aan het bestuur om te onderzoeken of het mogelijk is om grote gezinnen, bijvoorbeeld vanaf het 3e lid op 1 woonadres een korting op de contributie te geven om sporten toegankelijk te houden.


Aanpassing jeugdbeleid

De jeugdafdeling van Veendam 1894 groeit enorm en daar zijn we trots op. Toch zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Dat is de reden dat we met ondersteuning van de Knvb en met een afvaardiging van trainers, leiders en de technische commissie ons jeugdbeleid onderhanden hebben genomen. We hebben gekozen om niet het gehele jeugdbeleid ineens op papier te willen zetten, maar om in kleinere stappen beleid uit te werken en direct in te voeren: van papier naar praktijk.
De belangrijkste principes en uitgangspunten die we daarbij hebben gebruikt zijn:

  • Ieder kind is uniek; in leeftijd, in fysieke en mentale groei en in voetbalervaring en -kunde
  • Ieder kind voetbalt met plezier om zijn of haar potentie te benutten
  • De ontwikkeling van ieder kind is grillig en onvoorspelbaar. Daar sluiten we op aan
  • We bieden gelijkere kansen voor ieder kind

De eerste aanpassing van ons jeugdbeleid voeren we komend seizoen door in de leeftijdscategorieën O7 t/m O9. We vinden het daarbij belangrijk dat elk kind en elk team een gelijk trainingsaanbod krijgt waarbij het niveau van de training omhooggaat. Ons doel is om breder op te leiden en de verbinding tussen teams en kinderen te vergroten. Dit ook met het oog op de O13 t/m de senioren waarin een grotere teams samengespeeld wordt.

Dit betekent dat we komend seizoen de training van de O7 t/m O9 in carrouselvorm doen. Een hoofdtrainer (leeftijdscoördinator) stelt het trainingsprogramma over het seizoen en per training op. De teams gaan per training door verschillende trainingsoefeningen heen die door verschillende trainers en assistenten begeleid worden. Zo volgt elk kind hetzelfde programma. Uiteraard is er oog voor vormen en momenten dat de teams onderling wedstrijdgericht kunnen trainen. We starten met deze vorm en evalueren regelmatig wat goed gaat en wat beter kan.

Met deze nieuwe trainingsvorm verbeterd ons zicht op de kinderen nog meer. We vinden het belangrijk dat elk kind op zijn of haar eigen niveau wordt uitgedaagd om zich te ontwikkelen. Dat betekent soms dat er een stapje bij kan, maar ook dat het niveau net te hoog kan zijn en een stapje terug beter is voor de ontwikkeling. Per fase in de competitie houden we daarom ruimte om kinderen te verschuiven van team. Uiteraard zal dit in beperkte mate en met een toelichting aan de betreffende ouders gebeuren.

Kantinediensten

De bezetting van de kantine blijft een punt van zorg. De bezetting is vaak erg krap en we hebben al meerdere malen de keuken moeten sluiten en zelfs de gehele kantine af en toe moeten sluiten. Dit betreuren we zeer. De actie om (ouders van) leden te vragen om af en toe in de kantine te helpen heeft in het begin van het seizoen tot 60 nieuwe namen in de groep van vrijwilligers geleid. Echter leidt dat niet tot een betere bezetting in de kantine.

Voor de bezetting van de keuken zetten we in op een groep vrijwilligers die daar vaker staan. Dit vanwege enige ervaring die daarin opgebouwd moet worden. Voor het inplannen van de eigen diensten wordt gebruik gemaakt van een app: Inzetrooster

Voor de bezetting van de bar hebben we halverwege het seizoen de diensten per team ingesteld. Elk team draait af en toe een bardienst. De jeugdteams worden ingedeeld tot maximaal 15 uur en de seniorenteams nemen het daarna over.

Hoewel bovenstaande acties wel enig effect hebben en we daar zeker mee doorgaan, vraagt de kantne meer gerichte aandacht. Het bestuur kan dat niet in voldoende mate leveren gezien de volle portefeuilles. Daarom zoeken we naast een bestuurslid kantinezaken dringend naar een kleine groep vrijwilligers die samen de kantine willen runnen qua planning, coördinatie en het zijn van aanspreekpunt van de vrijwilligers. Meld je alsjeblieft bij een van de bestuursleden als je hier een rol in wilt spelen.

Bezetting bestuur

Na vele jaren inzet treedt Jan Schrik af als bestuurslid kantinezaken. Jan blijft actief binnen de vereniging en kantine. We bedanken Jan voor zijn enorme inzet en bijdrage als bestuurslid.

Voor de vacatures voor bestuurslid kantinezaken, facilitair en voetbalzaken senioren zijn geen kandidaten aangemeld. Deze posities blijven vacant. Mark Sanders wordt benoemd tot bestuurslid communicatie.
Voorzitter Jeroen Adam, secretaris Tina Hartsema en penningmeester Patrick Bieze kondigen dat ze aan het einde van volgend seizoen gaan stoppen en het stokje willen overdragen. Ze doen de oproep aan geïnteresseerden om zich te melden en de kans te benutten om alvast mee te draaien in het bestuur. Op die manier kun je goed inzicht krijgen in de portefeuille en krijg je een uitstekende overdracht. Mocht je iemand kennen die we zouden kunnen benaderen dan hoort het bestuur dat ook graag.

Vrijwilliger van het jaar

Als blijk van waardering is Johnny Niemeijer uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Johnny zet zich vol op meerdere terreinen binnen de vereniging. Zo is hij vaak actief in de kantine, heeft hij de coördinerende rol voor de onderbouw in de technische commissie en is hij actief als trainer bij de senioren.