Direct naar de inhoud.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Heb je opmerkingen en/vragen over Grensoverschrijdend Gedrag of wil je een gesprek met iemand over een concreet incident. Dan kun je binnen Veendam 1894 terecht bij een vertrouwenspersoon.

Onze vertrouwenspersonen zijn Jenne Olijve en Daniëlla Guikema. 

Melding vertrouwenspersoon

Om een melding in behandeling te kunnen nemen moeten onderstaande gegevens worden ingevuld. Dit komt rechtstreeks bij onze vertrouwenspersonen terecht.

Naam
Naam
voornaam
achternaam

Wat is een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is contactfunctionaris binnen de vereniging in geval van ongewenst gedrag.

Taken van de vertrouwenspersoon

 1. eerste opvang/aanspreekpunt
 2. doorverwijzen
 3. preventieactiviteiten

Eerste opvang/aanspreekpunt

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor ieder die opmerkingen of vragen heeft over ongewenst gedrag, zoals pesten, agressief gedrag, discriminatie, seksuele intimidatie, of een concreet incident en hier met iemand over wil spreken. De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk.

De vertrouwenspersoon:

 • Laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak;
 • Bespreekt mogelijke doorverwijzingen;
 • Informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van klachten- en /of tuchtreglement van de KNVB.

Doorverwijzen

De vertrouwenspersoon verwijst klager, beschuldigde of Veendam1894 indien nodig door naar de klachttuchtcommissie van de KNVB, juridische bijstand, politie en/of andere hulpverleners.

Preventieactiviteiten

De vertrouwenspersoon:

 • Ziet erop toe dat het preventie- en integriteitsbeleid wordt nageleefd;
 • Houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van ongewenst gedrag binnen de sport;
 • Geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur van Veendam1894 waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen ongewenst gedrag.

Randvoorwaarden

De vertrouwenspersoon:

 • Is geen bestuurslid;
 • Heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen het bestuur;
 • Is niet inhoudelijk betrokken bij het voorval.

Vertrouwelijkheid

De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van informatie, die hem uit hoofde van zijn functie bekend is geworden. Er kan alleen een uitzondering worden gemaakt op de geheimhoudingsplicht in de klager/betrokkene hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of wanneer een zeer dringende reden aanwezig is (algemeen belang van een veilige sportomgeving of in verband met Nederlandse (straf)wetgeving). Een dringende reden is aanwezig als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Alles is in het werk gesteld om de toestemming van de klager/betrokkene te krijgen;
 • De vertrouwenspersoon verkeert in gewetensnood door het handhaven van geheimhouding;
 • Er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op te lossen;
 • Het is vrijwel zeker dat het niet doorbreken van geheimhouding voor klager/betrokkene of derden aanwijsbare en/of ernstige schade en/of gevaar zal opleveren;
 • De vertrouwenspersoon is er vrijwel zeker van dat de doorbreking van de geheimhouding ernstige schade of gevaar voor klager/betrokkene en/of derden in belangrijke mate zal voorkomen of beperken.