Direct naar de inhoud.

Organisatie

Organisatie

Veendam 1894 is een voetbalvereniging met een volledige open en transparante structuur. De leden zijn immers de vereniging. De club is van iedereen! Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Er wordt 2 keer per jaar een ALV uitgeschreven.

Neemt niet weg dat er sturing en leiding gegeven dient te worden om de doelstellingen van de vereniging te waarborgen. Maar ook om simpelweg de vereniging draaiende te houden. De organisatie van Veendam 1894 bestaat uit een bestuur met daaronder de commissies die ieder een eigen werkgebied vertegenwoordigen.

Bestuur

Het bestuur valt onder te verdelen in een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en enkele algemene bestuursleden. De bestuursleden worden benoemd door de ALV.

Commissies

De commissies hebben tot doel het algemeen bestuur bij te staan in haar uitvoerende taken. Van groot belang is de communicatie tussen het bestuur en de commissies onderling. De commissies zijn rechtstreeks vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Elke commissie krijgt een bestuurslid als contactpersoon toegewezen, waardoor iedere commissie rechtstreeks kan communiceren met het bestuur.

Vrijwilligers

Het kloppend hart van de vereniging bestaat echter uit vele vrijwilligers die ervoor zorgen dat Veendam 1894 simpelweg als vereniging kan bestaan. Zonder deze betrokken clubmensen kunnen we de deuren wel sluiten. En dat zijn niet alleen de bestuursleden of leden van een commissie. De overige vrijwilligers zijn minstens zo belangrijk. Dat varieert van een grensrechter bij een jeugdwedstrijd tot een medewerker van de kantine, of van een leider van een jeugdteam tot een schoonmaker van de kleedkamers.

Vrijwilliger, iets voor u?

Veendam 1894 kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken! Dus als u bereid om als vrijwilliger uw steentje bij te dragen aan het reilen en zeilen binnen uw vereniging… Schroom dan niet om contact op te nemen met het bestuur of een commissie waar uw hart ligt. U zult met open armen worden ontvangen en uw inzet zal enorm worden gewaardeerd.

Zie ook: Vacature Vrijwilliger(s)

Overzicht organisatie

De invulling van het bestuur en de verschillende commissies staan per onderdeel weergegeven op deze site, zodat iedereen binnen een paar klikken op de muis weet waar hij/zij terecht kan voor ieder willekeurig onderdeel van Veendam 1894.