Direct naar de inhoud.

Lidmaatschap

Lidmaatschap

Voor nieuwe leden bij Veendam 1894 zijn er een aantal mogelijkheden in een team ingedeeld te worden:

  • Nieuwe leden die vóór 20 mei lid zijn geworden van Veendam 1894 worden direct meegenomen bij de nieuwe teamindelingen die op 1 juni worden bekend gemaakt;
  • Nieuwe jeugdleden die na 20 mei lid worden van Veendam 1894 kunnen niet meer worden meegenomen in de voorlopige indeling, maar zullen we hierna zo snel als mogelijk in een passend team proberen in te delen;
  • Gedurende het hele seizoen heet Veendam 1894 nieuwe leden welkom. Zonder garanties te kunnen geven aan latere instromers, zal de club per individueel geval en in goed overleg het lid plaatsen in een team waar op het moment van aanmelden nog plaats is.

Kortom: Veendam 1894 stelt alles in het werk om ieder lid, dus ook de latere instromers, in een passend team onder te brengen. De ervaring leert ons dat, een enkele uitzondering daargelaten, dit gaat lukken.

Overschrijvingen

De uiterste termijn voor overschrijvingen is 15 juni in het huidige seizoen.

Opzegging lidmaatschap

Opzeggen lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 juni (laatste dag is dus 31 mei). Opzeggingen op of na 1 juni maar vóór 15 juni zal uitsluitend de bondscontributie verschuldigd zijn. Ná 15 juni is de volledige contributie verschuldigd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u via deze link contact opnemen.


Iedereen moet kunnen sporten

  • Voor kinderen uit gezinnen met weinig geld is het ook mogelijk mee te doen met een sport, zoals voetbal. Hiervoor kan een aanvraag gedaan worden via Stichting Leergeld of Jeugdfonds Sport en Cultuur.
  • Voor inwoners van 18 jaar of ouder met een laag besteedbaar inkomen is er Het Veendam Beweegt Sportfonds. Bijvoorbeeld wanneer je rond moet komen van een uitkering of te maken hebt met schulden.

Wil je weten of jij in aanmerking komt voor een bijdrage van bovenstaande fondsen, ga dan naar de websites en neem contact op en vraag naar de voorwaarden.

Inschrijfformulier nieuwe leden

Lidmaatschap
Naam inschrijver (bij inschrijven minderjarig lid)
Naam inschrijver (bij inschrijven minderjarig lid)
Voornaam
Achternaam
Naam nieuw lid
Naam nieuw lid
Voornaam
Achternaam
Geslacht nieuw lid
Eerst het geboortejaar selecteren en vervolgens de geboortedatum selecteren. (de datumnotatie is hierbij: mm/dd/jjjj)
De contributiefactuur voor Veendam 1894 wordt verzonden via ClubCollect. Op de persoonlijke betaalpagina kan elk lid zelf kiezen op welke wijze de factuur betaald wordt. Via Ideal of per automatisch incasso ineens of in termijnen.Het geboortejaar is bepalend voor categorie waarin je wordt ingedeeld en daarmee voor de hoogte van de contributie.

Maximum file size: 67.11MB

Sta je nog ingeschreven bij een andere vereniging?
Veendam 1894 kan niet zonder vrijwilligers. Kruis hier aan voor welke activiteit we je kunnen benaderen. Voor jeugdleden kan dit aangekruist worden door de ouders of verzorgers.