Direct naar de inhoud.

Agenda ALV 14 mei 2024

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen ALV 31 mei 2023
 3. Jaarverslag
  • Jaarrekening 2022-2023
  • Verslag kascommissie bij jaarrekening 2022-2023
  • Goedkeuren jaarrekening 2022-2023
 4. Financiën seizoen 2023-2024
  • Begroting 2023-2024
  • Contributievoorstel 2024-2025
 5. Ontwikkeling jeugdbeleid
 6. Kantinediensten
 7. Aftredende bestuursleden
  • bestuurslid kantinezaken – Jan Schrik (niet herkiesbaar)
 8. Benoeming bestuursleden
  • bestuurslid kantinezaken – vacant
  • bestuurslid voetbalzaken senioren – vacant
  • bestuurslid facilitair – vacant
  • bestuurslid communicatie – Mark Sanders
 9. Aankondiging aftredende bestuursleden einde seizoen 2024-2025
  • voorzitter – Jeroen Adam
  • penningmeester – Patrick Bieze
  • secretaris – Tina Hartsema
 10. Vrijwilliger van het jaar
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

De notulen van de vorige vergadering liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Aanmelden bestuursfunctie

Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen, tenminste ondersteund door 3 leden, tot uiterlijk 14 mei 19.00 uur worden aangedragen bij het bestuur via secretaris@veendam1894.nl