v.v. Veendam 1894

Al meer dan 125 jaar voetbal in Veendam!

Jeugd Opleiding Plan

Jeugd opleidingsplan Veendam 1894

De vereniging streeft er naar dat spelers steeds beter gaan voetballen en dat trainers/coaches, leiders en overig kader nog beter gaan functioneren.  In dit steven naar ‘Groei’ staan plezier, passie en prestatie in het voetballen boven aan. Uiteraard op een bijbehorende niveau. Het Jeugdvoetbalbeleidsplan (JOP) is gericht op de Persoon, het Proces en op Procedures. Het JOP is het fundament van het technisch beleid van Veendam 1894. Daarnaast werken we met de zgn. Jeugdvoetbalstructuur, dit  is een afgeleide van het JOP, echter specifiek gericht op een bepaalde leeftijdscategorie. Deze Jeugdvoetbalstructuur  geeft onze trainers en  coaches handvaten om een voetbal gerichte training te geven, als mede om in de trainingen en wedstrijden de spelers op een juiste wijze te begeleiden in de ‘Groei’ die wij voor ogen hebben.

Als voorbeeld is deze voor de categorie C-junioren in te zien : Structuur JOP (C-junioren) 2014-10-23

Veendam 1894 wil een vereniging van kansen bieden en ontwikkelingsmogelijkheden aanreiken zijn. Belangrijk in dit streven is dat leden de mogelijkheid wordt geboden om zich te kunnen ontwikkelen als:

–      Voetballer ;

–      Trainer of Leider ;

–      Scheidsrechter/Grensrechter ;

–      In een ondersteunende functie.

De vereniging creëert uitstekende randvoorwaarden die de ontwikkeling van het individu ten goede komt. Wel is het zo dat tijdens de ontwikkeling van de individuele kwaliteiten het belangrijk is dat men in een collectief verband samen kan werken/spelen. De ‘wij – gedachte’ is doorslaggevend.  Binnen deze ‘wij – gedachte ’  kan het individu zich optimaal ontwikkelen.

Kenmerkend voor Veendam 1894 is dat er vanuit de ‘Wij – denkwijze’ wordt opgeleid en gevoetbald. Dit houdt in dat we aan onderstaande kernbegrippen moet worden voldaan:

–       Aanvallend: op positieve wijze ontwikkeling bewerkstelligen om daardoor tot winst te kunnen komen.

–       Technisch: in alle voorkomende voetbalsituaties baas over de bal trachten te zijn.

–       Verzorgd: op keurige, nette  – en respectvolle wijze de vereniging vertegenwoordigen en laten zien dat er met zorg wordt opgeleid.

–       Dominant: meer in balbezit zijn dan de tegenstander .

 

Dit zijn absoluut de kernbegrippen voor onze opleiding. Tevens onderschrijven deze kernbegrippen ook de mentale cultuur van de vereniging en is hierdoor op de juiste manier leidend.  De speelwijze die hier het beste bij past is voor de F- en E- Junioren: 1-2-1-3. Uiteraard is deze speelwijze afhankelijk van de fase van het opleiden.

Vanaf de D-Junioren  is de speelwijze de formatie 1-4-3-3. Ook hiervoor geldt dat opleiden een proces is en dat er in bepaalde specifieke fases aanpassingen mogelijk zijn. Veendam 1894 streeft ernaar om samen met de vrijwilligers ontwikkeling (groei) van spelers, trainers, leiders, scheidsrechter en overig kader te bewerkstelligen.

Het streven is dat Veendam een toonaangevende vereniging in de regio zal zijn. Het eerste elftal speelt minimaal subtop 2e klas. Dit kan bereikt worden door er voor te zorgen dat de selectie teams van de D-junioren tot en met de A- junioren op divisie niveau spelen. De F en E pupillen spelen op het hoogste niveau.

Visie op (steeds beter) leren voetballen

1.   Om zoveel mogelijk talent de kans te geven zich te ontwikkelen werken we met een brede onderbouw in de F-jun t/m D-jun. In deze leeftijdscategorie werken we met meerdere selectieteams per leeftijdscategorie.

2.   Door middel van training wil de vereniging er voor zorgen dat de spelers van de jeugdelftallen binnen de WIJ- gedachte zich optimaal kunnen ontwikkelen om als team te kunnen domineren. Dat wil zeggen dat de spelers voetbalvaardig zijn , inzicht hebben, persoonlijkheid ontwikkelen en handelingssnelheid ontwikkelen. Natuurlijk wordt er ruimte en mogelijkheden geboden om specifieke 1 tegen 1 situaties te stimuleren. Dit dient gezien worden als ondersteunend aan de WIJ- gedachte..

3.   Veendam 1894 wil een vereniging  van kansen bieden zijn, belangrijk is spelers, trainers en overig kader optimaal te kunnen (laten) groeien. Dit betekent dat we alle leden van de vereniging kansen willen bieden, natuurlijk op voetbalgebied (speler, trainer, scheidsrechter) , maar ook op het organisatorisch gebied. Veendam 1894 zorgt onder voorwaarden dat het kader voldoende ondersteuning en scholing krijgt. Denk hierbij aan (korte) cursussen bijvoorbeeld voor leiders en scheidsrechters  maar ook aan opleidingen uit de KNVB Academy. Daarnaast nemen we deel aan workshops verzorgd door m.n.  de KNVB. Ook in  demotrainingen is de KNVB onze partner maar daarnaast zoeken we verbanden met BVO’s.

Wilt u meer informatie over onze JOP, onze jeugdvoetbalstructuur gespecificeerd op leeftijdscategorie, neem dan contact op door een mailt te sturen naar: tc@veendam1894.nl

Aanmelden nieuwe leden

Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom bij Veendam 1894. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de ledenadministratie,

per mail: ledenadministratie@veendam1894.nl. Voor meer uitgebreidere contactgegevens verwijzen we u graag naar het onderdeel organisatie. Nadat een nieuw lid zich heeft aangemeld, dan wordt dit gecommuniceerd naar de betreffende coördinator van de Technische Commissie (TC). De TC coördinator zal contact opnemen met het nieuwe lid en deze uitnodigen voor een intake gesprek. In dit gesprek wordt de basis voor het Speler Volg Systeem gelegd omdat we de belangrijkste zaken van de betreffende speler in kaart gaan brengen. We laten direct zien wie we zijn en waar we voor staan. De ledenadministratie zal verder contact houden als het gaat om, bijvoorbeeld: het inleveren van pasfoto, inschrijfformulier, kopie ID-kaart, of wel overschrijvingsformulier, zodat de speler zo snel als mogelijk speelgerechtigd wordt verkregen bij de KNVB. De TC coördinator zal op individueel niveau de speler indelen in een team.

Opleiden van kader / stages

De verenigingwil graag ook haar eigen kader alle mogelijkheden geven om zich te ontwikkelen. Om de opleidingen in goede banen te leiden is er een coördinator aangesteld. Ook als leerling/student ben je bij Veendam 1894 aan het juiste adres. De vereniging stelt meerdere stageplekken ter beschikking, zowel beroepsmatig, als maatschappelijk. Wilt u meer informatie, een opleiding volgen, of wel stage lopen bij Veendam 1894, neem dan contact op met de coördinator door een mail te sturen naar: tc@veendam1894.nl Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op door een mail te sturen naar: tc@veendam1894.nl