v.v. Veendam 1894

Al 125 jaar voetbal in Veendam!

Vanaf 3 juni trainen in nieuwe teams

Veendam, 31 mei 2019 — Vanaf de week van 3 juni zullen we gaan trainen in onze nieuwe team. Hierbij een overzicht met de namen van alle spelers op welke dagen, tijden en veld ze worden verwacht. Deze dagen en tijden gelden ALLEEN voor deze twee weken! De trainingsdagen en tijden voor komend seizoen zal in een later stadium bekend worden gemaakt. De lijst kan je hier downloaden. Nieuw voor komend seizoen is dat we gaan starten met de leeftijdscategorieën onder 10 en onder 12.

In deze twee weken worden door de technisch coördinatoren en de  hoofdtrainers de voorlopige selecties bekend gemaakt. Het is per leeftijdscategorie afhankelijk of dit aan het begin, of aan het eind van deze twee weken gebeurt. De definitieve selecties zullen uiterlijk op 13 juni via de site worden gecommuniceerd.

Om dit indeling- en bezwaarproces op een gezonde manier te laten verlopen vragen we een ieder om de procedures te volgen zoals de club deze voorschrijft.

Indelingsbeleid
Het indelingsbeleid is te vinden op de website onder Teamindelingsbeleid

Hoe kun je bezwaar aantekenen:
Jeugdleden of ouders/verzorgers van jeugdleden die het niet eens zijn met de concept-indeling kunnen tot en met 16 juni bezwaar aantekenen. Bezwaar aantekenen kan alleen schriftelijk door een e-mail te sturen naar de Technische Commissie 
In het bezwaarschrift moeten de argumenten aangegeven worden waarom het jeugdlid van mening is dat hij/zij in een ander team ingedeeld zou moeten worden. De bezwaarschriften zullen behandeld en beantwoord worden door de Technische Commissie. Rechtstreeks telefonisch of persoonlijk contact opnemen met de technische commissieleden  behoort niet tot de mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen tegen de teamindeling.