v.v. Veendam 1894

Al meer dan 125 jaar voetbal in Veendam!

Teamindelingsbeleid

Teamindelingsbeleid

Fase 1: September-Oktober: De Technische Coördinatoren en de Scouts volgen alle spelers. In deze fase is oppervlakkig overleg met de Hoofd Coach van de betreffende leeftijdscategorie en met de trainer van de spelers.

Fase2. November: Tijdens deze fase wordt de eerste meeting in het Speler Volg Systeem uitgevoerd. Na bestudering door de Technische Commissie van de ingevulde lijsten draagt de Coördinator Voetbalzaken zorg voor archivering ter team en per speler.

Fase 3. Januari-Februari: Aan het eind of direct aansluitend aan de winterstop wordt met alle trainers gesproken over de voortgang van alle spelers.

Fase 4. Maart: Alle trainers worden verzocht om het Speler Volg Systeem in te vullen . Na bestudering door de Technisch Commissie  van de ingevulde lijsten draagt de Coördinator Voetbalzaken zorg voor archivering per team en per speler.

Fase 5. Maart-April: Alle spelers worden op de training en tijdens de wedstrijden door de Technische Coördinatoren  beoordeeld. Alle Spelers worden minimaal nog 2 keer in deze fase beoordeeld. In deze fase wordt extra gescout. De Scouts brengen hun advies uit aan de Technische Coördinatoren. De Technische Coördinatoren hebben nog 1 keer overleg met de Hoofd Coach van de betreffende leeftijdscategorie. Alle Technische Coördinatoren maken op basis van: Eigen Waarneming, Scout Rapportage, Speler Volg Systeem en Integraal Overleg met de Hoofd Coach en Trainers een voorlopige indeling van alle teams. De technische Commissie overlegt over de definitieve indeling. De verantwoordelijke Technische Coördinator bepaald de definitieve voorlopige indeling.

Fase 6. April-Mei:  De verantwoordelijke Technische Coördinator van een bepaalde leeftijdscategorie bespreekt met de betrokken Hoofd Coach en Trainers de definitieve voorlopige selectie. Tijdens dit gesprek kan de Technische Coördinator bij zwaarwegende en steekhoudende argumenten van de Hoofd Coach of Trainer voor een individuele speler tot een andere beslissing komen. De definitieve voorlopige indeling is afgerond.

Fase 7. Juni: Alle teams beginnen met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Tot dat de velden bij gemeentebesluit worden gesloten kan er gevoetbald worden.

VAKANTIE-VAKANTIE-VAKANTIE-VAKANTIE-VAKANTIE-VAKANTIE-VAKANTIE-VAKANTIE

Fase 8. Augustus-September: Alle teams beginnen aan de voorbereiding voer een periode van ongeveer 6 weken .In deze periode is eventueel bij hoge uitzondering op individueel niveau, na uitgebreid overleg met de Technische Commissie, nog een aanpassing mogelijk.