v.v. Veendam 1894

Al meer dan 125 jaar voetbal in Veendam!

Teamindeling jeugd 2022/2023 bekend

Veendam 1 juni 2022 — De teamindeling voor het seizoen 2022/2023 is bekend. Klik hier om de indeling van 2022/2023 in te zien. Tevens is hieronder meer informatie te vinden over het indelingsbeleid en het bezwaarproces.

Indelingsbeleid

Om dit indeling- en bezwaarproces op een gezonde manier te laten verlopen vragen we een ieder om de procedures te volgen zoals de club deze voorschrijft.

Het indelingsbeleid is te vinden op de website onder Teamindelingsbeleid

Hoe kun je bezwaar aantekenen?

Jeugdleden of ouders/verzorgers van jeugdleden die het niet eens zijn met de concept-indeling kunnen tot 15 juli bezwaar aantekenen. Bezwaar aantekenen kan alleen schriftelijk door een e-mail te sturen naar de Technische Commissie.
In het bezwaarschrift moeten de argumenten aangegeven worden waarom het jeugdlid van mening is dat hij/zij in een ander team ingedeeld zou moeten worden. De bezwaarschriften zullen behandeld en beantwoord worden door de Technische Commissie. Rechtstreeks telefonisch of persoonlijk contact opnemen met de technische commissieleden behoort niet tot de mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen tegen de teamindeling.

Klik hier om een mail te sturen aan de technische commissie.