v.v. Veendam 1894

Al meer dan 125 jaar voetbal in Veendam!

Lidmaatschap

Voor nieuwe leden bij Veendam 1894 zijn er een aantal mogelijkheden in een team ingedeeld te worden:

  • Nieuwe leden die vóór 22 mei 2022 lid zijn geworden van Veendam 1894 worden direct meegenomen bij de nieuwe teamindelingen die op  1 juni 2022 worden bekend gemaakt;
  • Nieuwe jeugdleden die na 22 mei a.s. lid worden van Veendam 1894 kunnen niet meer worden meegenomen in de voorlopige indeling;
  • Gedurende het hele seizoen heet Veendam 1894 nieuwe leden welkom. Zonder garanties te kunnen geven aan latere instromers, zal de club per individueel geval en in goed overleg het lid plaatsen in een team waar op het moment van aanmelden nog plaats is.

Kortom: Veendam 1894 stelt alles in het werk om ieder lid, dus ook de latere instromers, in een passend team onder te brengen. De ervaring leert ons dat, een enkele uitzondering daargelaten, dit gaat lukken.

Overschrijvingen

De uiterste termijn voor overschrijvingen is 15 juni in het huidige seizoen.

Opzegging lidmaatschap

Opzeggen lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 juni (laatste dag is dus 31 mei). Opzeggingen op of na 1 juni maar vóór 15 juni zal uitsluitend de bondscontributie verschuldigd zijn. Ná 15 juni is de volledige contributie verschuldigd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u via deze link contact opnemen.