v.v. Veendam 1894

Al meer dan 125 jaar voetbal in Veendam!

Indeling seizoen 2021/2022

Veendam 2 juni 2021 — Beste leden, ouders en/of verzorgers,
Normaal gesproken proberen we aan het einde van het seizoen kenbaar te maken hoe de indeling eruit ziet voor het volgende seizoen.

Mede door het spelen van de regio cup in oude samenstelling van het team en de organisatorische aspecten die een nieuwe indeling met zich mee brengt zal de indeling op een later moment bekend gemaakt worden.

Op 1 juli zal de indeling bekend worden gemaakt op onze website. Mochten leden, ouders en of verzorgers het niet eens zijn met de indeling zoals deze is gemaakt dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar tc@veendam1894.nl. Geef in de e-mail duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de indeling. Bezwaren kunnen worden ingediend tot 15 juli 2021.

Hopelijk kunnen we het seizoen 2021/2022 weer op een normale manier beleven met veel supporters langs de zijlijn en spelvreugde.