v.v. Veendam 1894

Al meer dan 125 jaar voetbal in Veendam!

Update: Hervatten van de trainingen voor de jeugd

UPDATE TRAININGSSCHEMA

Veendam 5 mei 2020 — Dinsdag 21 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat jongeren tot en met 18 jaar, onder begeleiding, weer samen mogen sporten in de buitenlucht. De regie en het toezicht hierop is aan de gemeenten opgedragen. De gemeente Veendam heeft regels en richtlijnen opgesteld die voorwaardelijk zijn voor het hervatten van de trainingen. Hiervoor hebben we een plan van aanpak moeten indienen. Dit plan is akkoord bevonden door de gemeente. We hebben besloten dat we vanaf woensdag 6 mei weer trainingen gaan aanbieden voor onze jeugdspelers tot en met 18 jaar, maar wel onder strikte voorwaarden en met duidelijke regels en richtlijnen om het voor iedereen veilig te houden.

KNVB is duidelijk over de leeftijdscategorieën

De categorie t/m 12 jaar is vastgesteld door het RIVM en valt in het voetbal grotendeels samen met t/m O13. Kinderen die normaal meespelen bij O13 maar net 13 jaar zijn geworden mogen helaas niet meedoen met deze categorie vanwege de leeftijdsgrenzen van het RIVM. Zij trainen mee in een hogere leeftijdscategorie (O15).
Ditzelfde geldt ook voor spelers die uitkomen in O19 en net 19 jaar oud zijn geworden. Zij kunnen niet deelnemen aan de trainingen. Volg voor meer informatie deze link.

Voorwaarden training per leeftijdscategorie

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen voetballen waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand tot andere kinderen hoeven aan te houden. Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen, dus ook tot de trainers.
Kinderen van 13 tot en met 18 jaar kunnen voetballen mits zij 1,5 meter afstand houden tot andere personen. Dat betekent dat de training in aangepaste vorm gecontinueerd kan worden.
De aanvangstijden en het veld waar getraind wordt kan afwijken van het reguliere trainingsschema!
Kinderen die niet lid zijn van Veendam 1894, maar wel willen trainen, moeten tijdig worden aangemeld per mail via tc@veendam1894.nl . We proberen de kinderen in een passende leeftijdscategorie in te delen. Pas nadat je een bevestiging hebt ontvangen, kan jouw kind op het afgesproken trainingsmoment naar het sportpark komen!

Op sportpark de Langeleegte

Het sportpark gebruiken we gezamenlijk met onder meer de judoschool. Om zowel de trainingen voor het judo en het voetbal veilig te hervatten, hebben we afspraken gemaakt over de routes die we op het sportpark hanteren.
De judoschool gebruikt de ingang aan de zijde van het hoofdgebouw van het stadion. Langs die kant mogen geen leden van Veendam 1894 naar het sportpark. De in- en uitgang voor het voetbal is de parkeerplaats aan de zijde van de Winkler Prins. Op de kaart hieronder kun je de routes zien.

Om drukte op de parkeerplaats te voorkomen werken we met verschillende aanvangstijden voor de teams. Dit zorgt voor spreiding in de verkeersstromen.
Met hekken of lint wordt aangegeven tot waar ouders of verzorgers de kinderen mogen afzetten. Ze worden daar opgevangen door de trainer en na afloop van de training daar ook weer naar toe gebracht door de trainer.
De gemeentelijke richtlijnen vereisen dat de vereniging zichtbaar Corona coördinatoren aanstelt om toezicht te houden en alles in goede banen te leiden. De aanwijzingen van de Corona coördinatoren moeten dan ook altijd worden opgevolgd.

Nog een aantal richtlijnen:

• Als je niet kunt trainen dan meld je dat voor 15.00 uur bij je trainer.
• Jeugdleden reizen zoveel mogelijk alleen naar het sportpark.
• Je komt in voetbaltenue naar het sportpark en bent niet eerder dan 5 minuten voor de training aanwezig.
• Ouders/verzorgers die jeugdleden die brengen en halen doen dat ze kort mogelijk op het tijdstip van aanvang en afloop en vertrekken zo snel mogelijk weer richting huis.

Het sportpark is gesloten voor ouders/verzorgers en voor leden waarvoor geen activiteit gepland is. Ook de kantine en kleedkamers blijven gesloten.

Tot slot

We verwachten dat alle jeugdleden en hun ouders/verzorgers die mee willen doen aan de trainingen op de hoogte zijn van de regels en richtlijnen en zich daar ook aan zullen houden.
Jeugdleden die zich bij herhaling niet aan de regels houden en anderen in gevaar brengen, worden van de training verwijderd en zijn niet meer welkom bij de volgende trainingen.

Mocht toch blijken dat we de trainingen vanaf 6 mei niet op verantwoorde en voor iedereen veilige wijze kunnen organiseren dan betekent dit dat we het programma vroegtijdig zullen beëindigen. De organisatie vraagt veel van onze trainers en vrijwilligers. Hun veiligheid en de veiligheid van de spelers zal in deze periode de hoogste prioriteit krijgen. Dit vraagt ook om de medewerking van ouders en jeugdleden.
We willen u daarom verzoeken om bovenstaande en de informatie in de bijlagen om deze reden aandachtig door te lezen. De bijlage kunt u hier zien:

Richtlijnen voor jeugdspelers Veendam 1894

Richtlijnen voor ouders/verzorgers van jeugdleden Veendam 1894

Indeling trainingstijden en -velden

Dan rest ons nu om te zeggen dat we bovenal blij zijn dat het verenigingsleven en voetballen op deze wijze weer enigszins kan worden opgepakt. We wensen jullie dan ook veel plezier en succes bij de trainingen!

Met vriendelijke groet Het bestuur