v.v. Veendam 1894

Al meer dan 125 jaar voetbal in Veendam!

Gedragsregels junioren

Helaas komt het steeds vaker voor dat regels en richtlijnen binnen onze club niet worden nageleefd door spelers. Dit leidt tot zeer onwenselijke situaties.
Daarom willen we als clubleiding meer duidelijkheid creëren. Dit om het gedrag van spelers en het daarmee samenhangende voetbal plezier, voor iedereen te verhogen en te verbeteren. Zoiets kun je alleen bereiken wanneer je dit gezamenlijk aanpakt.
Daarvoor zullen we duidelijke regels moeten afspreken.
En om dit ook heel duidelijk te stellen willen we met iedereen die het aangaat dit ook heel duidelijk afspreken. Om dit bekrachtigen hebben dit schrijven opgesteld.

Gedragregels:

  • Op tijd aanwezig zijn. (wedstrijden/trainingen in overleg met de trainer of leider).
  • Na de wedstrijd/training de kleedkamers tijdig verlaten.
  • Schoonmaken (vegen/dweilen) per toerbeurt kleedkamer. Hiervoor zullen 2 spelers worden aangesteld door de trainer/leider.
  • Altijd aanwezig zijn bij training/wedstrijd. Afmeldingen met gegronde reden tijdig melden bij trainer/leider.
  • Goed en normaal gedrag tonen. Ontoelaatbaar gedrag (bijv.geweld, schelden, intimidatie en vernielingen etc.) zowel onderling als naar de tegenpartij of wedstrijdleiding zal worden aangepakt d.m.v. sancties.

Leiders en trainers zijn bevoegd namens Veendam 1894 om op te treden bij ontoelaatbaar gedrag bij jeugdleden.
Overtreders van hierboven genoemde zaken zullen hierop worden aangesproken. Al naar gelang de zwaarte van het vergrijp zullen leiders en trainers in overleg met de jeugdcommissie tot bijvoorbeeld schorsing kunnen overgaan, wat bij herhalingen zelfs zal kan leiden tot ontzegging tot onze voetbalclub.

Voor de ouders
Van de ouders langs de lijn verwachten wij (maar ook de KNVB) dat zij zich zo weinig mogelijk direct bemoeien met het spel van de kinderen. Positieve aanmoedigingen zijn prima, ze verhogen de sfeer en stimuleren de kinderen. Negatief commentaar is funest voor de jeugdspelers/sters. Ze hebben er meestal meer last van dan baat bij.
Met andere woorden: blijf positief en laat de coaching over aan de trainers en leiders.
Voor ouders houdt dit niet in dat er geen commentaar mag worden gegeven. Maak er een gewoonte van om echt commentaar als er iets mis gaat onder vier ogen met de leider of trainer te bespreken of een afspraak te maken met één van de leden van de Jeugdcommissie. We leren graag van onze fouten om het jeugdvoetbal bij de v.v. Veendam 1894 verder te verbeteren!

Een jeugdafdeling kan niet draaien zonder vrijwilligers. Met het oog hierop verwachten wij van ouders dat ze zich betrokken voelen bij allerlei zaken in en rond de verschillende teams: begeleiding, vervoer, bij activiteiten of het fluiten van wedstrijden. Vele handen maken licht werk