v.v. Veendam 1894

Al meer dan 125 jaar voetbal in Veendam!

Contributie seizoen 2020-2021

Veendam 30 juni 2020 — Het bestuur heeft besloten om de contributie voor het seizoen 2020-2021 niet te verhogen.

Daarnaast willen we onze leden meer ruimte bieden om de contributie in meerdere termijnen te betalen. Net zoals voorgaande jaren krijgt ieder lid vanuit Club Collect eind juli of begin augustus een bericht met een betalingsverzoek voor de contributie.

De contributie is voor de vereniging, naast opbrengsten van de kantine en sponsoring, de belangrijkste inkomstenbron. Hier worden de kosten voor de voetbalmaterialen, exploitatie van de kantine en kleedkamer, afdrachten aan de KNVB e.d. mee gedekt. Die inkomsten zijn echter niet genoeg om alle activiteiten te kunnen aanbieden. Om onze vereniging levensvatbaar te houden is het noodzakelijk dat zowel leden als ouders van jeugdleden actieve ondersteuning verlenen bij verenigingsactiviteiten. Wij vormen als leden samen een vereniging en zijn dan ook samen verantwoordelijk voor het voorbestaan van onze vereniging. Wil je een bijdrage leveren dan horen we dat heel graag! Neem gerust contact op door iemand van het bestuur of de commissies aan te spreken (of stuur een mail) om te kijken welke bijdrage je kunt leveren. Vele handen maken licht werk.

Club Collect

Club Collect is onze samenwerkingspartner die ons het systeem aanbiedt om de contributiefacturen te versturen en de betalingen te ontvangen en bij te houden. In Club Collect kan door het lid zelf bepaald worden op welke wijze men wil betalen. De gehele contributie in 1 keer betalen kan per iDEAL of met een automatisch incasso. Daarnaast bieden we vanaf dit seizoen de mogelijkheid om per automatisch incasso de contributie in 5 termijnen (maanden) te betalen.

Betalingsproblemen

Mocht je als lid problemen hebben om de contributie (tijdig) te voldoen, dan vragen we je om dat vroegtijdig kenbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld door in Club Collect een vraag in te vullen in het opmerkingenveld. In overleg kunnen we dan kijken wat er wel mogelijk is.
Voor jeugdleden t/m 18 jaar zijn er regelingen beschikbaar om sporten mogelijk te maken voor kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld kunnen hierbij helpen.

Indien er sprake is van een betalingsachterstand dan is er geen recht op deelname aan wedstrijden en trainingen.