v.v. Veendam 1894

Al meer dan 125 jaar voetbal in Veendam!

Buitengewone ALV afgelast

Veendam, 1 oktober 2020 — De Buitengewone Algemene Ledenvergadering van vrijdag 2 oktober a.s. is door Veendam 1894 afgelast.

Vanwege de aangescherpte Coronomaatregelen die deze week zijn doorgevoerd, heeft het bestuur van de club besloten dat de vergadering niet door kan gaan.

Bestuursverkiezing

De Buitengewone Algemene Ledenvergadering was ingepland vanwege een bestuursverkiezing. Door het aftreden van een aantal bestuursleden, is de club dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Aanmelden kandidaat bestuursleden

Nieuwe kandidaat bestuursleden kunnen zich, zoals reeds eerder gemeld, nog steeds aanmelden. Dat dient, voor vrijdag 2 oktober a.s. 18.00 uur, schriftelijk te gebeuren (kopie legitimatiebewijs meezenden) bij Jorrit Bunskoek via voorzitter@veendam1894.nl

Digitale oplossing

Het bestuur van Veendam 1894 onderzoekt momenteel de mogelijkheden tot een digitale oplossing voor de bestuursverkiezing.

Er zal hoogstwaarschijnlijk via de digitale weg gestemd kunnen worden op de kandidaat bestuursleden, die zich uiterlijk op vrijdag 2 oktober 2020 voor 18:00 uur hebben aangediend.

Zodra bekend is op welke wijze dit uitgevoerd kan worden, zullen de leden worden ingelicht via het bij ons bekende e-mailadres. Dit zal tevens worden aangekondigd via een bericht op deze site.