v.v. Veendam 1894

Al 125 jaar voetbal in Veendam!

BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Veendam 2 februari 2020 —- Komende donderdag, 6 februari 2020, staat er om 19.30 uur een Buitengewone Algemene Ledenvergadering op het programma. Reden: het aftreden van het voltallige bestuur vanwege een intern ontstane onwerkbare situatie. Het enige agendapunt is de bestuursverkiezing. Alle huidige officieel gekozen bestuursleden zullen aftreden en zijn niet herkiesbaar. Nieuwe kandidaat bestuursleden kunnen zich tot een uur voor de vergadering schriftelijk aanmelden (kopie legitimatiebewijs meezenden) bij Steffen Swarts via penningmeester@veendam1894.nl

Het aftredend bestuur hoopt, gezien de toekomst van de club, op de aanwezigheid van vele leden en op nieuwe kandidaat bestuursleden.