v.v. Veendam 1894

Al bijna 125 jaar voetbal in Veendam

Bezwaar tegen indeling?

Maandag 18 juni 2018 –

Bezwaar tegen indeling?
Binnenkort worden de indelingen van de nieuwe teams bekend gemaakt.
Wij beseffen dat er vragen bij u kunnen leven en dat u vindt dat uw kind niet in het juiste team is ingedeeld.
Mocht u deze mening hebben, dan kunt u hierover van gedachten wisselen met de Technische Commissie van de club.
Mocht u gebruik willen maken van dit aanbod, dan willen wij u verzoeken om een e-mail te sturen naar tc@veendam1894.nl. Wij willen u verzoeken om in deze e-mail duidelijk aan te geven om welke speler het gaat en goed onderbouwd aan te geven waarom u vindt dat uw kind niet in het juiste team is ingedeeld door de Technische Commissie.
Deze e-mail moet uiterlijk vrijdag 29 juni binnen zijn bij de Technische Commissie.
De gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 2 juli of dinsdag 3 juli.
Over het exacte tijdstip wordt u nader bericht.