v.v. Veendam 1894

Al bijna 125 jaar voetbal in Veendam

ALV – Maandag 25 juni 2018, aanvang 20:00

Vrijdag 22 juni 2018 – Graag nodigt het bestuur van vv. Veendam 1894 al haar leden en vertegenwoordigde leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Bestuursverkiezing
Ook deze keer staat de bestuursverkiezing weer op de agenda. Vanuit het bestuur wordt voorgesteld om Jan Schrik en Edwin Zuur te kiezen als bestuurslid.

Bestuursleden voordragen
Volgens onze huidige statuten mogen leden kandidaat gesteld worden door het bestuur of door minimaal vijf leden. Mocht een lid kandidaat gesteld worden door minimaal vijf andere leden, dan dient bij zijn kandidaatstelling de namen en handtekening van de leden overhandigd te worden die hem aandragen. Het aandragen van de kandidaten kan tot een half uur voor aanvang van deze algemene ledenvergadering. Dit kan door deze persoon aan te melden bij een van de zittende bestuursleden of door deze persoon aan te dragen via het e-mailadres secretaris@veendam1894.nl.

Datum en tijdstip algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering vindt plaats op maandag 25 juni 2018. De vergadering begint om 20:00 uur en vindt plaats in de kantine van onze accommodatie. Alle leden en ouders van onze jeugdleden zijn welkom.

Agenda algemene ledenvergadering
De agenda van de algemene ledenvergadering is bijgevoegd.

Het bestuur

Agenda ALV 25-6-18