v.v. Veendam 1894

Al meer dan 100 jaar voetbal in Veendam

Algemene Ledenvergadering woensdag 10 mei 2017

Maandag 1 mei 2017 – Algemene ledenvergadering

Graag nodigt het bestuur van vv. Veendam 1894 al haar leden en vertegenwoordigde leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Bestuursverkiezing

Ook deze keer staat de bestuursverkiezing weer op de agenda.
Van het zittende bestuur is Menno Raatjes aftredend en niet herkiesbaar.
Steffen Swarts is eveneens aftredend, maar wel herkiesbaar.
Daarnaast wordt vanuit het bestuur voorgesteld om Peter Boschma, Harry Nieboer en Peter Feiken te kiezen als bestuurslid.

Bestuursleden voordragen

Volgens onze huidige statuten mogen leden kandidaat gesteld worden door het bestuur of door minimaal vijf leden.
Mocht een lid kandidaat gesteld worden door minimaal vijf andere leden, dan dient bij zijn kandidaatstelling de namen en handtekening van de leden overhandigd te worden die hem aandragen.
Het aandragen van de kandidaten kan tot één uur voor aanvang van deze ingelaste algemene ledenvergadering.
Dit kan door deze persoon aan te melden bij een van de zittende bestuursleden of door deze persoon aan te dragen via het e-mailadres secretaris@veendam1894.nl.

Datum en tijdstip algemene ledenvergadering

De ingelaste algemene ledenvergadering vindt plaats op woensdag 10 mei 2017.
De vergadering begint om 20:00 uur en vindt plaats in de kantine van onze accommodatie.
Alle leden en ouders van onze jeugdleden zijn welkom.

Agenda algemene ledenvergadering

De agenda van de algemene ledenvergadering is bijgevoegd, evenals de van belang zijnde stukken.

2017-05-10 Agenda

Bijlage 1 – Notulen ALV 15 juni 2016

Bijlage 2 – Statuten Veendam 1894

Bijlage 3 – Huishoudelijk reglement Veendam 1894

Bijlage 4 – Kledingbijdrage en kledingreglement