v.v. Veendam 1894

Al bijna 125 jaar voetbal in Veendam

Alcoholische dranken buiten kantine verboden!

Veendam, 21 november 2018 — Regelmatig bestaat er nog verwarring over de KNVB-regels m.b.t. het nuttigen van alcoholische dranken buiten de kantine. Voor de duidelijkheid: dit is ten strengste verboden! Veendam 1894 schept daarom graag duidelijkheid, om zodoende te voorkomen dat de KNVB bij overtreding van de regels sancties zal opleggen. In het competitiehandboek van de KNVB staan de regels vermeld.

Kort gezegd komt het hierop neer:
Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine e.d.) noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen, met uitzondering van non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Tevens is het nuttigen van non-alcoholische dranken in kunststof flesjes (bv. AA-Drink, Cola) buiten het clubgebouw ook toegestaan. Dranken in glas en blik zijn dus niet toegestaan. En alcoholische dranken zijn onder geen enkel beding toegestaan!

Voor de volledigheid hieronder de link naar de exacte passage van de regelgeving (artikel 1.3 Ordehandhaving), zoals omschreven in het competitiehandboek van de KNVB

KNVB-beleid inzake alcohol tijdens wedstrijden

Strenge sancties
Veendam 1894 zal er streng op toezien dat de regels van de KNVB worden nageleefd. Bij overtreding van de regels zijn de sancties namelijk niet mals. Deze sancties variëren namelijk van geldboetes tot zelfs punten in mindering van het eerste elftal. Kortom: regels zijn er om nageleefd te worden en Veendam 1894 vraagt een ieder hierop toe te zien.